Paul Smărăndescu 140

“Arhiva de fotografie a arhitectului Paul Smărăndescu” culeasă și structurată de istoricul de artă dr. Oana Marinache și “Ce reprezintă arhitectura Smărăndescu și această sursă de inspirație pentru București”, capitol prezentat de arh. Șerban Sturdza sunt 2 părți importante ale cărții ce scot din uitare și pun în valoare opera arhitectului Paul Smârândescu.

Albumul dedicat arhitectului Paul Smărăndescu apare astfel cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la nașterea sa și este al șaptelea din colecția ”Arhiva de arhitectură” a Editurii Istoria Artei. Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Biblioteca Universității de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu".

La o vizită în bibliotecă ne-au atras atenția în mod deosebit trei albume cu fotografii, unele realizate pe parcursul unor excursii întreprinse chiar de arhitectul Paul Smărăndescu în perioada interbelică. Primele două albume conțin câte 50 de planșe fiecare, cel de-al treilea 51 de planșe pe care arhitectul a lipit una sau mai multe fotografii. Bănuim intenția sa, declarată prin eticheta de pe cotor (documente stil românesc) de a realiza un atlas vizual prin reunirea mărturiilor vizuale ale celor mai importante monumente istorice medievale din Țara Românească, Moldova și Transilvania abia integrată Regatului României.

Albumul IV 499 (fost 193-4 în colecția Smărăndescu) are datarea 1924-1925-1926 și conține documente fotografice referitoare la Căldărușani, Hurezi, Pietroșița, Topolnița, Sofia Floreasca, Colțea, Sf. Gheorghe vechi, Văcărești, Căluiu, Preajba, Ogretin, Vărbila, Pasărea, Cornetu, Bran, Săliște, Sighișoara, Deva, Maramureș precum și o serie de reproduceri de biserici armenești (deteriorate astăzi și greu de reprodus) după David Grimm (1823-1898, architect și istoric al artei bizantine, georgiene și armene) și cărți poștale cu biserici armenești. Un singur colaj cu desene proprii, ale unor sobe tradiționale, împodobește coperta trei a acestui album.

Albumul IV 500 a fost început în 16 august 1929 și se referă la Mitropolia București, Colțea, Stavropoleos, Biserica cu sfinți, Cotroceni, Antim, Văcărești, Săftica, Fundeni, Ploiești, Tîrgoviște, Mănăstirea Dealu, Doicești, Flămânda, Curtea de Argeș, Cozia, Rîmnicu Vâlcea, Buzău, cu câteva exemple de case orientale și case vechi bucureștene.

Albumul IV 501 (fost 193-5 în colecția Smărăndescu) grupează monumente moldovenești precum Sfinții Trei Ierarhi din Iași, Popăuți, Hîrlău, Galata, Cetățuia, Neamț, Suceava, Dragomirna, Zamca, alături de câteva din București (Colțea și Bucur) și Râmnicu Sărat. Aici și-au găsit locul și exemple de stîlpi cu capiteluri (arhitectură vernaculară) și iconostase și piese de mobilier bisericesc, elemente de decorație studiate de Smărăndescu.

Legare: Paperback
Data publicării: 2021
Nr Pag: 96
ISBN: 978-606-8839-33-2
Dimensiuni: H: 29 | l: 21
Interior: imagini alb-negru

Identitate vizuala & design www.logotype.ro  |  webmaster Silviu Oprica  |  2015 Ⓒ Asociaţia Istoia Artei. Toate drepturile rezervate.